Home / Giáo án / Cơ xô lưng

Cơ xô lưng

Renegade Row – Hít đất chèo tạ

Renegade Row – Hít đất chèo tạ

Xem hướng dẫn chi tiết về bài tập thể hình Renegade Row. Học kỹ thuật đúng cho bài tập hít đất chèo tạ này qua phim, ảnh và các lời khuyên. Tên gọi khác: Commando Row, Row from Plank, Push-up Position Plank Alternating Row Cơ chính: Lưng giữa Cơ liên …

Read More »

Overhead Slam – Đập bóng qua đầu

Xem hướng dẫn chi tiết về bài tập thể hình Overhead Slam. Học kỹ thuật đúng cho bài tập đập bóng qua đầu này qua phim, ảnh và các lời khuyên. Tên gọi khác: Lat Pull down Nhóm cơ chính: Xô Dạng bài tập: Compound / Phức hợp Cấp: Mới Lực: Kéo Hướng …

Read More »
Left Menu Icon