Home / Giáo án / Tập cơ tay

Tập cơ tay

Hammer Curl – Bài tập cuốn búa

Hammer Curl – Bài tập cuốn búa

Xem hướng dẫn chi tiết về bài tập thể hình Hammer Curl. Học kỹ thuật đúng cho bài tập cuốn búa này qua phim, ảnh và các lời khuyên. Cơ chính: Bắp tay trước Dạng bài tập: Isolation / Khu biệt Cấp: Mới Lực: Kéo Hướng dẫn Đứng thẳng đứng, tạ đôi …

Read More »
Left Menu Icon