Home / Giáo án / Tập cơ vai

Tập cơ vai

Push Press – Bài tập đẩy ép

Push Press – Bài tập đẩy ép

Cơ chính: Vai Cơ liên quan: Đùi trước, Bắp tay sau Dạng bài tập: Compound / Phức hợp Cấp: Cao Lực: Đẩy Hướng dẫn Nắm lấy thanh tạ đòn trên giá hoặc đưa thanh tạ từ dưới đất lên, nắm tay hơi rộng hơn vai. Đặt tay trên phần trên ngực …

Read More »
Left Menu Icon