Home / Tag Archives: bụng

Tag Archives: bụng

Sit Up – Ngồi lên

Sit Up – Ngồi lên

Xem hướng dẫn chi tiết về bài tập thể hình Sit Up. Học kỹ thuật đúng cho bài tập ngồi lên này qua phim, ảnh và các lời khuyên. Cơ chính: Bụng Dạng bài tập: Isolation / Khu biệt Cấp: Mới Lực: Kéo Nằm trên mặt đất, chân đặt phía dưới vật …

Read More »
Left Menu Icon