Home / Tag Archives: cơ

Tag Archives:

Hammer Curl – Bài tập cuốn búa

Hammer Curl – Bài tập cuốn búa

Xem hướng dẫn chi tiết về bài tập thể hình Hammer Curl. Học kỹ thuật đúng cho bài tập cuốn búa này qua phim, ảnh và các lời khuyên. Cơ chính: Bắp tay trước Dạng bài tập: Isolation / Khu biệt Cấp: Mới Lực: Kéo Hướng dẫn Đứng thẳng đứng, tạ đôi …

Read More »

Sit Up – Ngồi lên

Sit Up – Ngồi lên

Xem hướng dẫn chi tiết về bài tập thể hình Sit Up. Học kỹ thuật đúng cho bài tập ngồi lên này qua phim, ảnh và các lời khuyên. Cơ chính: Bụng Dạng bài tập: Isolation / Khu biệt Cấp: Mới Lực: Kéo Nằm trên mặt đất, chân đặt phía dưới vật …

Read More »
Left Menu Icon